Přednášky 25. Kubátova dne

24. Kubátovy dny - pohled do sálu

Podrobný program, snímky prezentací (PDF) a videozáznamy (YouTube) vybraných přednášek. Symposium se uskutečnilo 6.-7.3.2020 v Praze.

PÁTEK 6. 3. 2020

Úvodní část

0.1. Zahájení symposia
MUDr. Petr Krawczyk & prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc.
[VIDEO (včetně vzpomínky na prof. Kubáta)]

0.2. Vzpomínka na prof. MUDr. Rudolfa Kubáta, DrSc. po 25 letech
prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc.
[PDF]

SEKCE I & III & IV
NEUROMUSKULÁRNÍ POSTIŽENÍ U DĚTÍ & ORTOPEDICKÁ PROTETIKA V KLINICKÉ PRAXI & PORUCHY STEREOTYPU CHŮZE U DĚTÍ – MEZIOBOROVÝ POHLED

Předsedající: MUDr. Olga Dyrhonová, PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D., MUDr. Petr Krawczyk

1. Poruchy chůze v dětském věku z pohledu lékaře
prim. MUDr. Olga Dyrhonová, PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D., Mgr. Blanka Vlčková
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Motol

2. Poruchy chůze v dětském věku z pohledu fyzioterapeuta a ergoterapeuta
PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D., Mgr. Petra Dvořáková
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Motol
[PDF]

3. Příčiny poruchy stereotypu chůze u dětí
MUDr. Mgr. Monika Frydrychová
Ortopedické oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem
[PDF] [VIDEO]

4. Kazuistika léčby neurogenní nohy
doc. MUDr. Dobroslava Jandová, Ing. Otakar Morávek
MediCentrum JONA, Praha
[PDF] [VIDEO]

5. Využití protézy po exartikulaci v kyčli
MUDr. Ilona Nedvědová
Rehabilitační ústav Chuchelná
[PDF]

6. Využití funkční elektrické stimulace jako kompenzační pomůcky při dysfunkci extenzorů hlezenního kloubu u pacientů s poruchou centrálního motoneuronu
Mgr. Magdalena Šobrová
Rehabilitační ústav Kladruby, Kladruby
[PDF] [VIDEO]

Představení jubilantů – členů ČLS JEP
Předání ocenění

MUDr. Olga Hudáková, Ph.D. & MUDr. Petr Krawczyk

7. doc. RNDr. Ivo Brettschneider, CSc., 80 let [PDF]
8. MUDr. Miloslav Kuklík, CSc., 70 let [PDF]
9. prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc., 70 let [PDF]
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., předseda ČLS JEP
[společné VIDEO]

SEKCE I & II & III & IV & VI
NEUROMUSKULÁRNÍ POSTIŽENÍ U DĚTÍ & VROZENÉ A ZÍSKANÉ VADY POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ & ORTOPEDICKÁ PROTETIKA V KLINICKÉ PRAXI & PORUCHY STEREOTYPU CHŮZE U DĚTÍ – MEZIOBOROVÝ POHLED & BIOMECHANIKA, RŮZNÉ

Předsedající: as. MUDr. Milan Filipovič, Ph.D., PhDr. Iveta Pallová, Ph.D., MUDr. Mgr. Monika Frydrychová

10. Dvouleté výsledky operací vrozených skolióz v dětském věku s využitím individuálního modelu páteře
MUDr. Milan Filipovič, Ph.D., prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D., MUDr. Marie Maxová, doc. Ing. Jan Mikulka, Ph.D., doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D., Ing. Daniel Chalupa
Ortopedická klinika LF MU a FN Brno, Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno, VUT Brno
[PDF] [VIDEO]

11. Možnost klasifikace trupových ortéz podle tvarové kontury a konstrukce
Ing. Pavel Černý, Ph.D. Jana Drnková, MUDr. Otto Kott, CSc., prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc.
Ortotika s.r.o., Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita v Plzni, Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu s.r.o., Praha
[PDF] [VIDEO]

12. Idiopatická skolióza – pohybová aktivita a sport
PhDr. Iveta Pallová, Ph.D.
F-THERAPY s.r.o., Praha
[PDF]

13. Sonda do tématu vnímání těla u dívek/žen se skoliózoupomocí artefiletiky
Mgr. Petra Garbová, Ph.D.
Centrum komplexní péče, Dobřichovice
[PDF] [VIDEO]

14. Dlahování po léčbě PEC Ponsetiho metodou, režim, typy dlah a jejich indikace
MUDr. Mgr. Monika Frydrychová
Ortopedické oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem
[PDF] [VIDEO]

15. Poranění vazivového aparátu hlezenního kloubu u orientačních běžců
MUDr. Jiří Funda
Ortopedická ambulance Dobříš, Ortopedické oddělení Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
[PDF] [VIDEO]

SEKCE I & II & IV
NEUROMUSKULÁRNÍ POSTIŽENÍ U DĚTÍ & VROZENÉ A ZÍSKANÉ VADY POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ, OSTEOLOGICKÁ PROBLEMATIKA U DĚTÍ & PORUCHY STEREOTYPU CHŮZE U DĚTÍ – MEZIOBOROVÝ POHLED

Předsedající: doc. MUDr. Josef Kraus, CSc., doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc., prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc.

16. Atypický stereotyp chůze u dětí
doc. MUDr. Josef Kraus, CSc.
Klinika dětské neurologie FN Motol
[PDF] [VIDEO]

17. Kdy a jak operovat pacienty s DMO
doc. MUDr. Alena Schejbalová, Ph.D.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie, 2. LF UK a FN Motol, Praha

18. Osteoporóza u chlapců se svalovou dystrofií: jak ji diagnostikujeme a léčíme
doc. MUDr. Ondřej Souček, Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
[PDF] [VIDEO]

19. Hypofosfatemická křivice – konvenční léčení u dětí v kasuistických sděleních
prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc., MUDr. Alena Maříková, MUDr. Radek Myslivec, MUDr. Olga Hudáková, Ph.D., RNDr. Daniela Zemková, CSc.
Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu s.r.o., Praha Ortopedicko-traumatologické oddělení oblastní nemocnice Příbram Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
[PDF] [VIDEO]

20. Novinky v diagnostice a terapii rachitid
prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

21. Ibandronát v léčbě dětské osteoporózy a osteogenesis imperfecta
doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc.
Dětské oddělení, Klatovská nemocnice a.s.
[PDF] [VIDEO]

22. Atypické fraktury femuru při léčení bisfosfonáty – kasuistika
MUDr. Olga Hudáková, Ph.D., MUDr. Radek Myslivec, MUDr. Jan Rosa, MUDr. Petr Kasalický, CSc.
Poliklinika I.P. Pavlova s.r.o., Praha
Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu s.r.o, Praha Ortopedické oddělení Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Affidea Praha s.r.o.
[PDF] [VIDEO]


SOBOTA 7. 3. 2020

SEKCE I & III & VI
NEUROMUSKULÁRNÍ POSTIŽENÍ U DĚTÍ & ORTOPEDICKÁ PROTETIKA V KLINICKÉ PRAXI & BIOMECHANIKA, RŮZNÉ

Předsedající: prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc., doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D., MUDr. Petr Krawczyk

23. K. H. Mácha – tvář bez podoby
doc. MUDr. Jiří Ramba, DrSc.
dříve Dětská stomatologická klinika 2. LF UK
[PDF] [VIDEO] [VIDEO2 (představení jubilanta)]

24. Principy histologického rozlišení posmrtných a patologických změn při vyšetření archeologických kostí
prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc., prof. MUDr. Václav Smrčka, CSc.
Ústav patologie, 1. LF UK a VFN v Praze
Ústav dějin lékařství a cizích jazyků, 1. LF UK v Praze
[PDF] [VIDEO]

25. Kompenzační mechanizmy pes equinus
doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.
Rehabilitační klinika FNHK a LFHK, Univerzita Karlova v Praze, katedra fyzioterapie, FTK, Univerzita Palackého v Olomouci

26. Neuroortotika DKK
MUDr. Václav Roubíček
Odborná ambulance ortopedické protetiky, Ústí nad Labem
[PDF] [VIDEO]

27. Clinical Differentiation and Prescription Choice with Composite AFOs
Dave Buchanan BSc (Hons)
FFPM RCPS (Glasg.) MBAPO, Thuasne, (United Kingdom)
[PDF] [VIDEO]

28. Srovnání SCO a SSCO ortéz u ortopedických pacientů
Bc. Jan Šnytr, ortotik-protetik
Otto Bock ČR s.r.o., Plzeň
[PDF] [VIDEO]

29. Interdisciplinární dialog 4.0
Musil Michal, CEO
Pohlig Austria GmbH & CoKG, (Vienna, Austria)
[PDF] [VIDEO]

SEKCE II & IV & VI
VROZENÉ A ZÍSKANÉ VADY POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ & SYNDROM DIABETICKÉ NOHY – CHARCOTOVA OSTEOARTHROPATIE & BIOMECHANIKA & RŮZNÉ

Předsedající: MUDr., Robert Bém, Ph.D., MHA, MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D., MUDr. Petr Krawczyk

30. Příčiny a klinické projevy Charcotovy osteoarthropatie
MUDr., Robert Bém, Ph.D., MHA
Centrum diabetologie, IKEM, Praha
[PDF] [VIDEO]

31. Principy odlehčení Charcotovy osteoarthropatie se zaměřením na „castování“
MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D.
Centrum diabetologie, IKEM, Praha
[PDF] [VIDEO]

32. Úskalí aplikace odlehčujících pomůcek u pacientů s Charcotovou osteoarthropatii
MUDr. Petr Krawczyk
Nestátní zdravotnické zařízení PROTEOR CZ, s.r.o.
[PDF] [VIDEO]

33. Dlouhodobé výsledky po operaci M. Osgood-Schlatter
MUDr. Lukáš Nevšímal
Ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.
[PDF] [VIDEO]

34. Některé aspekty prevence a terapie degenerativních změn pohybového aparátu
MUDr. Petr Kundrát
Ortopedická ambulance, Ostrava
[PDF]

SEKCE II & VI
VROZENÉ A ZÍSKANÉ VADY POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ & BIOMECHANIKA, RŮZNÉ

Předsedající: prof. Ing. Miroslav Petrtýl, DrSc., prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc., RNDr. Daniela Zemková, CSc.

35. Remodelace zlomenin kloubních výběžků dolní čelisti u dětí
doc. MUDr. Jiří Ramba, DrSc.
dříve Dětská stomatologická klinika 2. LF UK
[PDF] [VIDEO]

36. Antropometrické hodnocení léčení nestejné délky dolních končetin návrtovou epifýzeodézou: porovnání s jinými studiemi
RNDr. Daniela Zemková, CSc., prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc., MUDr. Radek Myslivec, Mgr. Šárka Petrášová, MUDr. Petr Krawczyk
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu s.r.o., Praha Ortopedicko-traumatologické oddělení oblastní nemocnice Příbram, Nestátní zdravotnické zařízení PROTEOR CZ, s.r.o, Ostrava
[PDF] [VIDEO]

37. Model chůze s holí a francouzskou holí
prof. Ing. Jan Čulík, DrSc.
culik.j@upcmail.cz
[PDF] [VIDEO]

38. Vliv adaptace na hypokinesu z hlediska metabolického a muskuloskeletálního systému v období vývoje
prof. MUDr. Jana Pařízková, DrSc.
parizkova.jan@gmail.com

39. Extenzorové léze v zóně I – kladívkový prst
Aneta Kotlářová1, Jarmila Bejvlová2, prof. MUDr. Václav Smrčka, CSc.1,2
1 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
2 ESME s.r.o.
[PDF] [VIDEO]

40. Extenzorové léze v oblasti PIP kloubu – Boutonnierova deformita
Martin Jaroš1,2, Jarmila Bejvlová2, Ondřej Knap1,2, prof. MUDr. Václav Smrčka, CSc1,2
1 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
2 ESME s.r.o.

[PDF] [VIDEO]

41. Rehabilitace extenzorových lézí
Ondřej Knap1,2, Martin Jaroš1,2, Jarmila Bejvlová2, prof. MUDr. Václav Smrčka, CSc1,2
1 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
2 ESME s.r.o.

[PDF] [VIDEO]

Ukončení symposia

42. Závěr a zhodnocení symposia
Ivo Mařík & Petr Krawczyk
[VIDEO]