Výbor Ortopedicko-protetické společnosti ČLS JEP

Předseda:

MUDr. Krawczyk Petr
PROTEOR CZ s.r.o., U Parku 2, 702 00 Ostrava 1
e-mail: krawczyk@proteorcz.cz; petr.krawczyk@seznam.cz

Místopředseda:

MUDr. Vosátka Jiří
Ortopedicko-protetické oddělení, Kloknerova 1, 148 00 Praha 414
e-mail: jiri-vosatka@seznam.cz

Vědecký sekretář:

Prof. MUDr. Mařík Ivo, CSc.
Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu s.r.o., Olšanská 7, 130 00 Praha 3
e-mail: ambul_centrum@volny.cz

Pokladník:

MUDr. Hrabák Jiří
Bolevecká 38, 301 00 Plzeň
e-mail: protetikaplzen@volny.cz

Členové výboru:

 • MUDr. Čížek Karel
  Riegrova 3, 370 01 České Budějovice 1
  e-mail: cizek@technickaortopedie.cz
 • MUDr. Roubíček Václav
  Ortopedicko-protetické odd. – Masarykova nemocnice,
  Sociální péče 12A, 400 01 Ústí nad Labem 1
  e-mail: roubicek@volny.cz
 • MUDr. Hadraba Ivan
  Rehabilitační odd. – Nemocnice na Homolce, Roentgenova 2, 150 30 Praha 5
  e-mail: ivan.hadraba@homolka.cz

Revizní komise:

 • MUDr. Mareček Aleš (předseda)
  FN Hradec Králové, Sokolovská, 500 02 Hradec Králové
  e-mail: marcale@fnhk.cz
 • MUDr. Kousal Vlastimil
  Ortmedic, Výstupní 3219/2. 400 01 Ústí nad Labem
  e-mail: kousal@ortmedic.cz
 • MUDr. Maříková Alena
  Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu s.r.o., Olšanská 7, 130 00 Praha 3
  e-mail: ambul_centrum@volny.cz