Kurzy

Subkatedra ortopedické protetiky a podiatrie na IPVZ: Vzdělávání v ortopedické protetice napříč obory

Cílem vzdělávání v ortopedické protetice a podiatrii je získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti diagnostiky, léčby postižení pohybového aparátu a zajištění správné léčebné praxe související s indikaci a aplikací ortopedicko-protetických a kalceotických pomůcek.

V současné době je připravena obsahová náplň celkem 7 víkendových kurzů na IPVZ, které zahrnují základní teoretickou přípravu pro obor Ortopedická protetika. Kurzy jsou určeny pro lékaře těch odborností, které mají možnost předepisovat zdravotnické prostředky (ortopedie a traumatologie, chirurgie, neurologie, rehabilitační a fyzikální lékařství, diabetologie a všeobecné lékařství).

Kurzy jsou zaměřeny například na oblasti diagnostiky a léčby vrozených a získaných vad, indikaci a aplikaci končetinových a trupových ortéz, protéz horní a dolní končetiny, správné praxe při předpisu jednotlivých zdravotnických prostředků (ortézy, protézy, podpůrné prostředky pro lokomoci, mechanické a elektrické vozíky, chodítka apod.).

Zájemci se mohou informovat a hlásit na vzdělávací akce již nyní.

MUDr. Petr Krawczyk, Ph.D.
Vedoucí subkatedry ortopedické protetiky a podiatrie na IPVZ

Kurzy: Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy u dětí a dospělých

Dovolujeme si vás pozvat na odborný seminář s velmi zajímavou osobností a na zajímavé téma

Diagnostika  a  kinezioterapie u idiopatické skoliózy dětí i dospělých
kdy lektorkou bude   PhDr. Iveta Pallová, PhD.

Přednáška proběhne ve 3 dnech v termínu 19.-21.10.2018 v celkové délce trvání 21 výukových hodin. Místo konání semináře bude Rehacentrum Nika, K Pasekám 731 ve Zlíně a je určen lékařům, fyzioterapeutům a dalším odborníkům, kteří pracují se skoliózou.

(Pokračování textu…)

Kurzy: Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy u dětí a dospělých

Dovolujeme si vás informovat o sérii jednodenních kurzů

Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy u dětí a dospělých,

a to:

I. část DLE SCHROTOVÉ A KARSKÉHO
6. 10. 2018, 8:30- 16:30
https://www.ckp-dobrichovice.cz/seminar/dle-schrotove-a-karskeho/

II. část DLE GOCHTA, NIEDERHÖFFA, BRÜGGRA
1. 12. 2018, 8:30-16:30
https://www.ckp-dobrichovice.cz/seminar/dle-gochta-niederhoffa-a-bruggra/

III. část KLAPP, DOBO A JÓGA U SKOLIÓZ
2. 2. 2019, 8:30 – 16:30
https://www.ckp-dobrichovice.cz/seminar/klapp-dobo-a-joga-u-skolioz/

(Pokračování textu…)