29. Kubátovy dny

24. Kubátovy dny - pohled do sálu

Symposium na téma
Ortopedická protetika – mezioborová spolupráce – Adaptace a kompenzace 2024

konané při 100. výročí narození prof. Kubáta

Datum a způsob konání:
Symposium proběhne dne 8. 3. 2024 od 13.00 do 18.00 h a 9. 3. 2024 od 9.00 do 17.00 hod prezenčně i formou on-line přenosu z Lékařského domu v Praze 2, Sokolská 31.

(Pokračování textu…)

Subkatedra ortopedické protetiky a podiatrie na IPVZ: Vzdělávání v ortopedické protetice napříč obory

Cílem vzdělávání v ortopedické protetice a podiatrii je získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti diagnostiky, léčby postižení pohybového aparátu a zajištění správné léčebné praxe související s indikaci a aplikací ortopedicko-protetických a kalceotických pomůcek.

V současné době je připravena obsahová náplň celkem 7 víkendových kurzů na IPVZ, které zahrnují základní teoretickou přípravu pro obor Ortopedická protetika. Kurzy jsou určeny pro lékaře těch odborností, které mají možnost předepisovat zdravotnické prostředky (ortopedie a traumatologie, chirurgie, neurologie, rehabilitační a fyzikální lékařství, diabetologie a všeobecné lékařství).

Kurzy jsou zaměřeny například na oblasti diagnostiky a léčby vrozených a získaných vad, indikaci a aplikaci končetinových a trupových ortéz, protéz horní a dolní končetiny, správné praxe při předpisu jednotlivých zdravotnických prostředků (ortézy, protézy, podpůrné prostředky pro lokomoci, mechanické a elektrické vozíky, chodítka apod.).

Zájemci se mohou informovat a hlásit na vzdělávací akce již nyní.

MUDr. Petr Krawczyk, Ph.D.
Vedoucí subkatedry ortopedické protetiky a podiatrie na IPVZ