23rd Prague-Lublin-Sydney-St. Petersburg Symposium

21. Symposia Praha-Lublin-Sydney-St. Petersburg

International Organizers of the Symposium invite you for
The 23rd Prague-Lublin-Sydney-St. Petersburg Symposium

Main topic:
LOCOMOTOR APPARATUS ADAPTATION II – INTERDISCIPLINARY ASPECTS

Downloads

YouTube videos

Venue

The Symposium will be held at the
Medical House, Sokolská 31, 120 26 Prague 2, Czech Republic,
on November 20, 2021.

This event belongs to education actions integrated into the life training system of physicians according to professional statute No. 16 of the General Medical Council.

The Symposium will be held under the auspices of the president of the Czech medical Association (CMA) of J. E. Purkynje Professor Štěpán Svačina, MD, DSc. and the honorary president of the Society for Connective Tissues CMA J.E. Purkynje Professor Josef Hyánek, MD, DSc.

Link to watch

Registration

 • On-line registration form (required after Nov 5, 2021, follow the link, please).
 • E-mail registration: this option expired on Nov 5, 2021. Registration Form should contain Name with titles, Address, Phone, E-mail, indicate active or passive participation.
  Submit the registration form by e-mail to the Secretary of the Symposium:
  ambul_centrum@volny.cz (Prof. Ivo Marik, MD, PhD) and/or krawczyk@proteorcz.cz (Petr Krawczyk, MD).

Important information!

Before entering the symposium, it is necessary to provide one of the following confirmations:

 1. Valid covid vaccination – completed vaccination more than 14 days before the start of the symposium (vaccination the latest on 6th November 2021).
 2. Confirmation of covid disease not older than 180 days before the start of the symposium (covid disease started from 20th May 2021 and later).
 3. Negative ATG test result from an official test site not older than 24 hours before the start of the symposium. N
 4. Negative PCR test result from an official test site that is not older than 72 hours before the start of the symposium

No one will be allowed to participate without submitting the above confirmations.

On-line registrace

Pro všechny aktivní i pasívní účastníky, i zájemce, kteří zvažují online účast na symposiu, je nezbytné zaregistrovat se na tomto online formuláři.

Na základě registrace Vám bude zaslán link, který Vám umožní shlédnutí symposia v online režimu.

Důležité upozornění!

Před vstupem na sympozium je nutné vzhledem k vládním nařízením doložit jedno z následujících potvrzení:

 1. Platné očkování proti covidu – ukončené očkování více než 14 dní před začátkem sympozia (očkování nejpozději 6.11.2021).
 2. Potvrzení onemocnění covid ne starší než 180 dní před zahájením sympozia (covid onemocnění začalo od 20. května 2021 a později).
 3. Negativní výsledek testu ATG z oficiálního testovacího místa ne starší než 24 hodin před začátkem sympozia.
 4. Negativní výsledek PCR testu z oficiálního testovacího místa, které není starší než 72 hodin před začátkem sympozia.

Bez předložení výše uvedených potvrzení nebude možné se akce zúčastnit.

Abstracts

An abstract is required from active participants. Abstract form with key words and structured text (try to provide objectives, methods, results and discussion) should be sent by e-mail to the Secretary of the Symposiumambul_centrum@volny.cz and/or krawczyk@proteorcz.cz.
Deadline for Abstract Submission: October 31, 2021.

Participants will receive the Programme and Certificate of Attendance.
Abstracts of lectures will be published in Supplement 2 of the Journal “Locomotor System”, vol. 28, 2021 (electronic version, ISSN 2336-4777, http://www.pojivo.cz/cz/pohybove-ustroji/).

Organizers of the Symposium:

 • Professor Ivo Marik, MD, PhD
  ambul_centrum@volny.cz
  Faculty of Health Care Studies, West Bohemia University, Pilsen & Ambulant Centre for Defects of Locomotor Apparatus l.l.c., Prague, Czech Republic
 • Petr Krawczyk, MD
  krawczyk@proteorcz.cz
  PROTEOR CZ l.l.c., Ostrava, Czech Republic
 • Martin Braun, RNDr., PhD
  braun@irsm.cas.cz
  Department of Composites and Carbon Materials, Institute of Rock Structure and Mechanics, The Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic

International Oganizers

 • Society For Connective Tissues CMA J.E. Purkynje
 • Society for Prosthetics and Orthotics CMA J.E. Purkynje
 • Czech Medical Association J.E. Purkynje
 • Medical University of Lublin & Vincent Pol University in Lublin
 • Children’s Rehabilitation Center of Orthopaedics and Traumatology “Ogonyok”, St. Petersburg