Stanovisko ČPS k vakcinaci proti nemoci COVID-19

očkování covid-19

Stanovisko výboru České pediatrické společnosti (ČPS) k očkování dětí a adolescentů od 12 let proti nemoci COVID-19

Výbor České pediatrické společnosti plně podporuje stanovisko České vakcinologické společnosti ze dne 16.7.2021 k očkování dětí starších 12 let proti nemoci COVID-19 vakcínami schválenými pro tuto věkovou kategorii Evropskou lékovou agenturou.

Hlavní důvody pro přijetí tohoto podpůrného stanoviska jsou následující:

  • Onemocnění COVID-19 může i v této věkové kategorii ohrozit život dítěte. V postinfekčním období může infekce SARS-CoV 2 aktivovat imunitní systém s rozvojem multisystémového zánětlivého onemocnění PIMS-TS (Paediatric inflammatory multisystem syndrome temporally associated with SARS-CoV-2).
  • Aktuálně dostupná data ukazují, že vakcína proti COVID-19 má v této věkové kategorii velmi vysokou účinnost a doposud u ní nebyla popsána žádná závažná zdravotní rizika.
  • Nezanedbatelnými argumenty pro podporu očkování jsou také nepřímé vlivy pandemie na zdraví dětí (psychologické a zdravotní aspekty lockdownu, uzavření škol a sociální izolace) a možnost šíření viru v dětských kolektivech a rodinách těchto dětí.

Za Výbor České pediatrické společnosti ČLS JEP

Prim. MUDr. René Hrdlička, Ph.D., místopředseda
Doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D., předseda

V Praze, dne 19.7.2021

Dokument ke stažení: