27. Kubátovy dny

24. Kubátovy dny - pohled do sálu

Symposium na téma
Ortopedická protetika – mezioborová spolupráce 6 – Kompenzace

Datum a způsob konání:
Symposium proběhne dne 12. 3. 2022 od 10.00 do 18.00 h formou on-line přenosu z Lékařského domu v Praze 2, Sokolská 31 a – pokud to epidemiologická situace dovolí – současně i formou prezenční. .

Sekce

 1. Podiatrie v klinické praxi
 2. Vrozené a získané vady pohybového ústrojí, osteologická a genetická problematika
 3. Ortopedická protetika v rámci mezioborové spolupráce
 4. Různé

Symposium patří mezi vzdělávací akce zařazené do registru kontinuálního vzdělávání podle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.

Registrační poplatek všem účastníkům bude hrazen sponzory Symposia.

Program a abstrakta přednášek v digitální formě budou uveřejněna v Supplementu 1 časopisu Pohybové ústrojí, 29, 2022.

Živé vysílání

Záznamy přednášek (YouTube)

Informace, ke stažení

Organizátoři symposia

 • MUDr. Petr Krawczyk
  předseda Ortopedicko-protetické společnosti ČLS JEP z.s., PROTEOR CZ s.r.o., NZZ Ostrava
  e-mail: petr.krawczyk@seznam.cz
 • Prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc.
  předseda Společnosti pro pojivové tkáně ČLS JEP z.s., Fakulta zdravotnických studií Západočeská universita v Plzni,
  Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu s.r.o., Olšanská 7, 13000 Praha 3,
  e-mail: ambul_centrum@volny.cz

Přihlášky

Přihlášky k aktivní účasti: (včetně členěného abstrakta práce v elektronické podobě) zašlete prosím nejpozději do 15. února 2022 na adresu jednoho z organizátorů.

Online registrace: Pro přihlášky ostatních účastníků využijte prosím tento on-line formulář.