Přednášky 27. Kubátova dne

Přednášky 27. Kubátova dne

Podrobný program a videozáznamy (YouTube) přednášek. Symposium se uskutečnilo 12.3.2022 v Praze.

SOBOTA 12. 3. 2022

Úvodní část

Zahájení symposia, představení oceněných členů ČLS JEP, předání čestného členství v SPT ČLS JEP prof. MUDr. Štěpánovi Svačinovi, DrSc.
MUDr. Petr Krawczyk; prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc.; RNDr. Martin Braun, Ph.D
[VIDEO]

SEKCE I
ACHONDROPLAZIE V ČESKÉ REPUBLICE AKTUÁLNĚ

Předsedající: doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc., prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc., doc. MUDr. Ondřej Souček

Ortopedické a ortopedicko-protetické léčení dětí s achondroplazií
prof. MUDr. Mařík Ivo, CSc.1,2, MUDr. Myslivec Radek1,5, Ing. Černý Pavel, Ph.D.2,6, MUDr. Krawczyk Petr3, RNDr. Zemková Daniela, CSc.4, prof. MUDr. Povýšil Ctibor, DrSc.7
1 Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu s.r.o., Praha; 2 Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita v Plzni; 3 Ortopedicko-traumatologické oddělení oblastní nemocnice, Příbram; 4 Ortotika s.r.o., Praha – Motol; 5 PROTEOR CZ, s.r.o., Ostrava; 6 Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha; 7 Ústav patologie 1. LF UK a VFN v Praze
[VIDEO]

Porovnání růstových charakteristik českých dětí s achondroplazií se zahraničními daty
RNDr. Zemková Daniela, CSc1, prof. MUDr. Mařík Ivo, CSc.2,3, Mgr. Petrášová Šárka2, Mgr. Vážná Anna2,4, MUDr. Maříková Alena1
1 Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha; 2 Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu s.r.o., Praha; 3 Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita v Plzni; 4 Ústav antropologie a genetiky člověka, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha
[VIDEO]

Neurologické komplikace achondroplazie
as. MUDr. Kraus Josef, CSc.
Klinika dětské neurologie, 2.LF UK a FN Motol, Praha
[VIDEO]

Kardiologické konotace achondroplasie, výstupy registru achondroplazie ReACH
MUDr. Pešl Martin, Ph.D.1,2,3, Vereščáková H.1, Kotryová J.4, Ludka O.2,5, Krejčí P.1,2
1 Biologický ústav, Lékařská fakulta Masarykovy university, Brno; 2 Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC), Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně; 3 Interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Lékařská fakulta Masarykovy university, Brno; 4 Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta Masarykovy university, Brno; 5 Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství, Lékařská fakulta Masarykovy university, Brno a Fakultní nemocnice Brno
[VIDEO]

Nová léčba pacientů s achondroplazií
Doc. MUDr. Souček Ondřej, PhD., prof. MUDr. Šumník Zdeněk, PhD.
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 4
[VIDEO]

Kalcium, fosfor a dětské kosti bez bolesti – od minulosti do budoucnosti
Doc. MUDr. Kutílek Štěpán, CSc.
Dětské oddělení Klatovské nemocnice, Klatovy
[VIDEO]

SEKCE II
PODIATRIE V KLINICKÉ PRAXI

Předsedající: MUDr. Petr Krawczyk, MUDr. Emil Záhumenský

Odlehčení defektu chodidla u syndromu diabetické nohy podle aktuálních doporučení
MUDr. Krawczyk Petr
PROTEOR CZ s.r.o., Ostrava
[VIDEO]

Povědomí ošetřujících lékařů o možnostech ortoticko–protetického řešení syndromu diabetické nohy
MUDr. Bc. Potěšil Jan
Ortopedické oddělení, Nemocnice Šumperk
[VIDEO]

Podiatrie v ortopedické ambulanci (on line přenos)
MUDr. Mgr. Kocourek Tomáš, MBA
Ambulance ortopedie a podiatrie, Přerov
[VIDEO]

Personalizace doporučených postupů a vybraných adjuvantních terapií. Kazuistiky zhojených diabetických ulcerací indikovaných k amputaci
MUDr. Záhumenský Emil
Podiatrická ambulance, Lékařský dům Ormiga, Zlín
[VIDEO]

Bolesti v oblasti paty a patní ostruha – důvod vzniku a terapeutický přístup z funkčního pohledu
prim. MUDr. Homolka Pavel
Reha-Praktik, s.r.o. Nýrsko
[VIDEO]

SEKCE III
ORTOPEDICKÁ PROTETIKA V RÁMCI MEZIOBOROVÉ SPOLUPRÁCE

Předsedající: MUDr. Petr Krawczyk, prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc.

Digitální technologie pro návrh, výrobu a hodnocení ortopedických a senzomotorických vložek
Bc. Kocourková Anna, Bc. Golová Štěpánka, MBA; Ing. Rosický Jiří, CSc.
Ortopedická protetika Frýdek-Místek, ING corporation, Invent Medical Group
[VIDEO]

Aplikace 3D tištěných AFO ortéz u dětí
Bc. Pachlopníková Andrea, Bc. Golová Štěpánka, MBA, Ing. Rosický Jiří, CSc.
Ortopedická protetika Frýdek-Místek, ING corporation, Invent Medical Group
[VIDEO]

Technologie pro TR amputace Myo Plus
Mgr. Maleš Jan
Otto Bock ČR s.r.o., Zruč–Senec
[VIDEO]

Průběžné hodnocení léčby pectus excavatum pomocí vakuových zvonů vlastní konstrukce
Ing. Černý Pavel, Ph.D1,3, prof. MUDr. Mařík Ivo, CSc.1,4, MUDr. Doucha Miloš2, MUDr. Kučerová Barbora, Ph.D2, RNDr. Zemková Daniela, CSc.5
1 Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita, Plzeň; 2 Klinika dětské chirurgie, 2. LF UK a FN Motol, Praha; 3 Ortotika s.r.o., Praha–Motol; 4 Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu s.r.o, Praha 3; 5 Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
[VIDEO]

Nový nástroj pro analýzu chůze PODOSmart®: prezentace vlastností programu a diagnostických stélek, nastínění využití v běžné klinické praxi
Mgr. Pavla Rybová1,2
1 PRONOHY s.r.o.; 2 MedFeet s.r.o.
[VIDEO]

Ukončení symposia

Závěr a zhodnocení symposia
MUDr. Petr Krawczyk & prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc. & RNDr. Martin Braun, PhD
[VIDEO]