26. Kubátovy dny

On-line přenos

On-line symposium na téma
„Ortopedická protetika a mezioborová spolupráce 5“

Datum a způsob konání:
6. 3. 2021 (10.00–16.00 hod)
Symposium proběhne formou on-line přenosu z prostor Lékařského domu, Praha 2, Sokolská 31.

Sekce

  1. ZKRATY DOLNÍ KONČETINY – PŘÍSTUP K DIAGNOSTICE A LÉČBĚ
  2. VROZENÉ A ZÍSKANÉ VADY POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ, OSTEOLOGICKÁ PROBLEMATIKA
  3. ORTOPEDICKÁ PROTETIKA V KLINICKÉ PRAXI
  4. RŮZNÉ

Symposium patří mezi vzdělávací akce zařazené do registru kontinuálního vzdělávání podle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.

Program a abstrakta přednášek v digitální formě budou uveřejněna v Supplementu 1/2021 časopisu Pohybové ústrojí – pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. (www.pojivo.cz).

Informace, ke stažení

Organizátoři symposia

MUDr. Petr Krawczyk
předseda Ortopedicko-protetické společnosti ČLS JEP z.s., PROTEOR CZ s.r.o., NZZ Ostrava,
e-mail: petr.krawczyk@seznam.cz
&
Prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc.
předseda Společnosti pro pojivové tkáně ČLS JEP z.s., Fakulta zdravotnických studií Západočeská universita v Plzni,
Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu s.r.o., Olšanská 7, 13000 Praha 3,
e-mail: ambul_centrum@volny.cz

Přihlášky

Přihlášky k aktivní účasti: (včetně členěného abstrakta práce v elektronické podobě) zašlete prosím nejpozději do 15. února 2021 na adresu jednoho z organizátorů.

Online registrace: na adrese https://www.ortoprotetika.online/registrace/
Po uhrazení konferenčního poplatku a spárování platby vám přijde automatický email s daňovým dokladem a unikátním kódem pro sledování přímého přenosu.

Konferenční poplatek

Registrační poplatek: 300,– Kč (neplatí pro aktivní účastníky) uhraďte po registraci bankovním převodem:
– číslo účtu: 2600594008/2010
– variabilní symbol: registrační číslo, které vám dojde v e-mailovém potvrzení registrace
– zpráva pro příjemce: jméno a příjmení účastníka za kterého placeno (nepovinné)