Lectures from the 24st Prague-Lublin Symposium

23rd Prague-Lublin-Sydney-St.Petersburg Symposium

Locomotor Apparatus Adaptation III – Interdisciplinary Aspects
November 5, 2022
Medical House, Sokolská 31, Prague

For detailed programme, abstracts, more info about authors and their affiliations please see the relevant issue the Locomotor System journal: Suppl. 2/2022 [PDF].

OPENING, WELCOME SPEECHES

Ivo Marik, Tomasz Karski, Martin Braun
[ VIDEO 1 (9:01 min), VIDEO 2 (7:46 min), VIDEO 3 (6:42 min) ]

SESSION I:
ADAPTATION OF LOCOMOTOR APPARATUS – MECHANOBIOLOGY – BIOCHEMICAL AND BIOMECHANICAL ASPECTS 1

Chairmen: Mařík Ivo, Krawczyk Petr, Karski Tomasz

Current treatment options for Avascular Necrosis (AVN) of the hip joint in oncohaematological patients. Preliminary report [Současné možnosti léčby avaskulární nekrózy (AVN) kyčelního kloubu u onkohematologických pacientů. Předběžná zpráva]
Karski Jacek, Dudkiewicz Ewa, Madej Tomasz, Karska Klaudia
[ VIDEO (18:21 min) ]

Partial astragalectomy in treatment of severe neurogenic clubfoot [Parciální astragalektomie při léčbě těžké neurogenní „golfové“ nohy]
Okoński Marek, Kandzierski Grzegorz, Karski Jacek
[ Video not available ]

Is better prevention on cancer reachable and shouldn’t it be aimed in childhood? [Lze dosáhnout lepší prevence rakoviny a neměla by být zaměřena již na dětství?]
P.J.M. van Loon, Soeterbroek A.M., Grotenhuis J.A. and Smit T.H.
[ VIDEO (29:32 min) ]

Evaluation of the effect of ageing on collagen and elastin-based tissues from the biochemical and biomechanical point of view [Hodnocení vlivu stárnutí na tkáně na bázi kolagenu a elastinu z biochemického a biomechanického hlediska]
Braun Martin, Suchý Tomáš, Šupová Monika, Horný Lukáš, Adámek Tomáš
[ VIDEO (29:19 min) ]

SESSION II:
ADAPTATION OF LOCOMOTOR APPARATUS – NEUROMUSCULAR AND SKELETAL RELATIONS

Chairmen: Piet von Loon, Mařík Ivo, Karski Jacek, Zemková Daniela

Artificial Intelligence – Apocalypse or Salvation [Umělá inteligence – apokalypsa nebo spása]
Ján Šípoš
[ VIDEO (34:18 min) ]

History of Discoveries of Biomechanical Etiology of the So-Called Idiopathic Scoliosis (Adolescent Idiopathic Scoliosis [AIS]) in dates and “think over” / meditations [Historie objevů biomechanické etiologie tzv. idiopatické skoliózy (adolescentní idiopatická skolióza [AIS]) v datech a„zamyšlení“ / meditace]
Karski Tomasz
[ VIDEO (31:46 min) ]

Bodily resilience of army-soldiers, a measure of congruent or discongruent Osteoneural Growth Relations? [Tělesná odolnost vojáků – měřítko kongruentních nebo diskongruentních osteoneurálních růstových vztahů? Bude mít vliv sedavého způsobu života v raném dětství rozhodující vliv na výdrž “bot v terénu”?]
P.J.M. van Loon, Soeterbroek A.M., Grotenhuis J.A. and Smit T.H.
[ VIDEO (26:28 min) ]

Influence of COVID-19-Related Restrictions on the Prevalence of Overweight and Obese Czech Children [Vliv opatření souvisejících s COVID-19 na výskyt nadváhy a obezity u českých dětí]
Vážná Anna, Vignerová Jana, Brabec Marek, Novák Jan, Procházka Bohuslav, Gabera Antonín and Sedlak Petr
[ VIDEO (13:16 min) ]

SESSION III:
BONE DYSPLASIAS. ETIOPATHOGENESIS OF GENETIC SKELETAL DISORDERS

Chairmen: Kutílek Štěpán, Bayer Milan, Zemková Daniela, Mařík Ivo

Hypophosphasia [Hypofosfázie]
Kutílek Štěpán
[ VIDEO (22:18 min) ]

Two heterozygous sequence variants of the CTSK gene in a girl with very small stature [Dvě heterozygotní sekvenční varianty genu CTSK u dívky s velmi malým vzrůstem]
Bayer M., Gregorova A., Romanova M.
[ VIDEO (11:57 min) ]

Beals-Hecht syndrome: comparison of radioclinical findings and molecular genetic testing of DNA isolated from blood and bone tissue. Long term follow up [Beals-Hechtův syndrom: srovnání radioklinických nálezů a molekulárně genetického vyšetření DNA izolované z krve a kostní tkáně. Dlouhodobé sledování]
Mařík Ivo, Krulišová Veronika, Zemková Daniela, Smrčka Václav, Myslivec Radek, Maříková Alena, Paszeková Helena, Michalovská Renáta, Vlčková Zděnka
[ VIDEO (13:00 min) ]

Phenotypic continuum of pathogenic COMP variants. Comparison MED1 and PSACH [Fenotypové kontinuum patogenních variant COMP. Srovnání MED1 a PSACH]
Zemková Daniela, Krulišová Veronika, Vážná Anna, Krutílková Věra, Petrášová Šárka, Mařík Ivo
[ VIDEO (18:08 min) ]

Radioulnar Synostosis – uncommon manifestation of Feingold syndrome [Radioulnární synostóza – neobvyklý projev Feingoldova syndromu]
Krulišová Veronika, Mařík Ivo, Zemková Daniela, Paszeková Helena, Michalovská Renáta, Vlčková Zděnka
[ VIDEO (16:04 min) ]

Early molecular genetic diagnosis of Spondylometaphyseal dysplasia – Kozlowski typ [Časná molekulárně genetická diagnostika spondylometafyzární dysplazie – typ Kozlowski]
Černa Šárka, Laštůvková Jana, Zemková Daniela, Černý Jan, Mařík Ivo
[ Video not available ]

SESSION IV:
NEUROMUSCULAR AND SKELETAL ADAPTATION – REMODELLING OF CONNECTIVE TISSUES

Chairmen: Kraus Josef, Mařík Ivo, Krawczyk Petr

Adaptation to extrapyramidal lesion in extrapyramidal form of cerebral palsy [Adaptace na extrapyramidovou lézi u extrapyramidové formy mozkové obrny]
Kraus Josef
[ VIDEO (35:10 min) ]

Clinical and psychological symptoms of Minimal Brain Dysfunction (MBD). Causes. Children and adults. Examples of pathology. Methods of therapy [Klinické a psychologické příznaky minimální mozkové dysfunkce (MBD). Příčiny. Děti a dospělí. Příklady patologie. Metody terapie]
Karski Tomasz, Karski Jacek, Kędzierski Zbigniew, Domagała Marian
[ VIDEO (32:49 min) ]

Exopulse Mollii Suit – the first neuromodulation suit [Exopulse Mollii Suit – první neuromodulační oblek]
Vostracká Karolína
[ VIDEO (18:20 min) ]

SESSION V:
REMODELLING OF CONNECTIVE TISSUES

Chairmen: Krawczyk Petr, Černý Pavel, Karski Jacek

Development and testing of a 3D printed protective cranial orthosis [Vývoj a testování 3D tištěné ochranné lebeční ortézy]
Rosický Michael, Martínek Matěj, Rosický Jiří
[ VIDEO (13:13 min) ]

Ongoing evaluation of the treatment of pectus excavatum with a vacuum bell and pectus carinatum with a thoracic brace [Průběžné hodnocení léčení pectus excavatum vakuovým zvonem a pectus carinatum hrudní ortézou]
Černý Pavel, Mařík Ivo, Doucha Miloš, Kučerová Barbora, Zemková Daniela
[ VIDEO (17:10 min) ]

Risk of knee osteoarthritis in patients with transtibial amputation – effect of prosthesis weight [Riziko osteoartrózy kolenního kloubu u pacientů s transtibiální amputací – vliv hmotnosti protézy]
Krawczyk Petr, Rygelová Markéta, Kutáč Petr, Uchytil Jaroslav, Bužga Marek, Zemková Dana, Mařík Ivo
[ VIDEO (10:53 min) ]

The use of technical aids to prevent serious consequences of falls in the elderly [Využití technických pomůcek k prevenci závažných následků pádů u starších osob]
Šorfová Monika, Islami Timur
[ VIDEO (22:10 min) ]

Analysis of the contact area of the upper limb for three types of blows [Analýza kontaktní plochy horní končetiny pro tři typy úderů]
Beranek Václav, Šťastný Petr, Turquier Frederic, Nováček Vít, Votápek Petr
[ VIDEO (11:42 min) ]

CLOSING OF THE SYMPOSIUM

[ VIDEO (13:30 min) ]