Pozvánka na webinář: Slunce a tisíc let historie nemocí

Pozvánka na webinář

XIV. setkání J.E.P. Clubu, které organizuje prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., a ČLS JEP, se koná 26. 5. 2021 od 17.15 hod. Setkání se bude vysílat živě formou webináře a záznam bude k dispozici 1 měsíc od uskutečnění akce.