25. Kubátovy dny

24. Kubátovy dny - pohled do sálu

Symposium na téma
„Ortopedická protetika a mezioborová spolupráce 4“

Datum a místo konání:
6. 3. 2020 (13.30–17.30 hod)
7. 3. 2020 (8.30–16.30 hod)
Lékařský dům, Praha 2, Sokolská 31

Sekce
1. NEUROMUSKULÁRNÍ POSTIŽENÍ U DĚTÍ
2. VROZENÉ A ZÍSKANÉ VADY POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ, OSTEOLOGICKÁ PROBLEMATIKA U DĚTÍ
3. ORTOPEDICKÁ PROTETIKA V KLINICKÉ PRAXI
4. PORUCHY STEREOTYPU CHŮZE U DĚTÍ – MEZIOBOROVÝ POHLED
5. SYNDROM DIABETICKÉ NOHY – CHARCOTOVA NEUROARTHROPATIE
6. BIOMECHANIKA, RŮZNÉ

Symposium patří mezi vzdělávací akce zařazené do registru kontinuálního vzdělávání podle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.

Program a abstrakta přednášek v digitální formě budou uveřejněna v Suplementu 1/2020 časopisu Pohybové ústrojí – pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. (www.pojivo.cz).

Informace, ke stažení

On-line registrace

Vzhledem ke kapacitě sálu je on line registrace zastavena. Pokud máte zájem o účast na 25. Kubátových dnech, kontaktujte organizátory, kteří mají přesný přehled o naplnění kapacity sálu v jednotlivých dnech, a to přímo na emailu: petr.krawczyk@seznam.cz

Aktivní účastníci

Přihlášky k aktivní účasti (včetně členěného abstrakta práce v elektronické podobě) zašlete do 31. ledna 2020 na adresu organizátorů:

MUDr. Petr Krawczyk
předseda Ortopedicko-protetické společnosti ČLS JEP z.s.
PROTEOR CZ s.r.o., NZZ Ostrava
e-mail: petr.krawczyk@seznam.cz

Prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc.
předseda Společnosti pro pojivové tkáně ČLS JEP z.s.,
Fakulta zdravotnických studií, Západočeská universita v Plzni & Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu s.r.o., Olšanská 7, 13000 Praha 3
e-mail: ambul_centrum@volny.cz

Prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.
předseda ISPO ČR, z.s. – International Society for Prosthetics and Orthotics, Czech Republic, Fakulta tělesné kultury, Universita Palackého v Olomouci
e-mail: info@ispo.cz

Konferenční poplatek

Registrační poplatek 300,– Kč uhraďte bankovním převodem:
Číslo účtu: 500617613/0300
Variabilní symbol: 2519008
Zpráva pro příjemce: plné jméno a příjmení účastníka, za kterého je zaplaceno, vyhnete se tak zbytečným prodlevám při ověřování platby při registraci.