Pozvánka na seminář Role výzkumu a regulačních autorit při aplikaci nanomateriálů v medicíně

Společnost pro kompozitní a uhlíkové materiály, z.s. a Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. pořádají seminář spojený s diskusí na téma Role výzkumu a regulačních autorit při aplikaci nanomateriálů v medicíně. Seminář se koná ve středu dne 22. března 2017 od 10:00 hod. v přednáškové místnosti Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., V Holešovičkách 94/41, Praha 8–Libeň.

Program

  • Tomáš Boráň (SÚKL)
    Vývoj nanomateriálů pro použití v medicíně z pohledu regulační autority
  • Jana Horáková (TU Liberec)
    Vývoj a testování zdravotnických prostředků na bázi nanovláken
  • Tomáš Suchý (ÚSMH AV ČR)
    Vývoj nosiče antibiotik na bázi nanostrukturovaných vrstev: cesta z laboratoře

Semináře se účastní zástupci Státního ústavu pro kontrolu léčiv z Oddělení klinického hodnocení léčiv, Oddělení klinického hodnocení zdravotnických prostředků, Oddělení posuzování farmaceutické dokumentace klinických hodnocení, Oddělení posuzování farmaceutické dokumentace biologických přípravků včetně klinického hodnocení a Odboru klinického hodnocení léčiv a neregistrovaných léčivých přípravků.

Seminář je pořádán v rámci výzkumného programu QUALITAS – Kvalitní život ve zdraví i nemoci – Strategie AV21.

Pozvánka (PDF, 1.8 MB)