Pozvánka na 2. a 3. workshop castování

Chtěli bychom Vás touto cestou pozvat na 2. a 3. workshop castování, který je pořádaný Centrem diabetologie IKEM, PROTEOR CZ, s.r.o. ve spolupráci s Podiatrickou sekcí České diabetologické společnosti ČLS JEP. Workshop bude zaměřen prakticky na seznámení se s metodou castování – principy jejího fungování, na různé techniky castování využívané v léčbě syndromu diabetické nohy a na materiály k ní používané.

Během workshopu budete mít možnost si prakticky vyzkoušet castování ve formě tvorby snímatelných kontaktních fixací a/nebo snímatelných kontaktních dlah, které v poslední době využíváme v pooperační péči u nemocných s chirurgickými výkony prováděnými na dolní končetině.

Workshop je určen pro lékaře, odborné sestry vyškolené v podiatrii i ostatní zdravotníky, kteří se problematikou syndromu diabetické nohy zaobírají a chtějí dále rozvíjet metody odlehčování na svých pracovištích.

V případě zájmu nahlašte prosím svoji účast nejpozději do 21.4.2017 p. Ludmile Syrovátkové na tel. čísle +420 725 790 116 nebo e-mailem (lsyrovatkova@mmm.com).

Tato akce je akreditována a je garantována ČLK a ČAS. Lékaři po absolvování workshopu obdrží 6 kreditů, sestry 4 kredity.

Za Českou podiatrickou sekci

MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D.
CD IKEM, Praha

Pozvánky a program ke stažení: