21. Kubátovy dny

Ortopedicko-protetická společnost ČLS J.E. Purkyně
&
Společnost pro pojivové tkáně ČLS J.E. Purkyně
Vás srdečně zvou na symposium

21. Kubátovy dny:
„Ortopedická protetika – vrozené a získané poruchy pohybového aparátu – mezioborový pohled“

Datum a místo konání:
4. 3. 2016 (10.00 – 18.00 hod.)
5. 3 2016 (9.00 – 17.00 hod.)
v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31.

21. Kubátovy dny proběhnou pod záštitou předsedy zdravotního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Prof. MUDr. Vyzuly, CSc.

On-line registrace

Vzhledem k omezené kapacitě přednáškového sálu vás žádáme o elektronické přihlášení předem; platba bude až na místě konání symposia při prezentaci.
> Přihlašovací on-line formulář zde

Ke stažení (aktualizováno 3.3.2016):

Sekce:

  • Indikace individuálních ortopedicko-protetických pomůcek v klinické praxi 1. a 2. část
  • Prezentace pacientů s různou úrovní amputace dolní a horní končetiny – workshop
  • Vrozené a získané vady nohou
  • Vrozené a získané poruchy růstu
  • Konzervativní a operační léčba skolióz
  • Varia

Mediální partnerem je časopis VOX Pediatrie

Symposium patří mezi vzdělávací akce zařazené do registru kontinuálního vzdělávání podle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.

Přihlášky k aktivní účasti (včetně členěného abstraktu práce v elektronické podobě) zašlete do 6. února 2016 na adresu organizátorů. K pasivní účasti je možná registrace na místě.

Kontaktní adresy organizátorů:

MUDr. Petr Krawczyk
PROTEOR CZ s.r.o.
U Parku 2, Ostrava 1
Tel.: +420 596139295, +420 737286653
E-mail: petr.krawczyk@seznam.cz
 
Doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc.
Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu s.r.o.
Olšanská 7, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 222 582 214
E-mail: ambul_centrum@volny.cz

Registrační poplatek 300,- Kč bude uhrazen při registraci.

Program a abstrakta přednášek budou uveřejněna v Suplementu mezioborového recenzovaného časopisu Pohybové ústrojí – pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii (ISSN 2336-4777) 1-2/2016 v digitální formě.